02 септември 2022

Какво те прави успешен

Какви са основните цели в живота ти? Какво смяташ, че те прави успешен в този живот? В Деяния 12 е разгледана историята на един изключително успешен човек. В нея са показани множество представи за успех, които следваме. Описано е и какво според Бог те прави успешен.
/с видео/

Християнство и общество

05 август 2022

Николаити – кои са и защо са важни за нас

николаити

– Защо Христос  мрази делата на николаитите?

– Какво поучават?

– Защо писаното  за тях е важно за нас?

04 февруари 2022

7 пречки пред вярата

7 пречки пред вярата
Какво ни пречи да се доверим на Бога? Тук са изложени седем възможни причини.
/с видео/

21 януари 2022

Далманута – неизвестното място в Евангелието от Марк

Далманута Далманутан, Далманутански околии
Далманута (Далманутан, „Далманутански околии“[1]), до Галилейското езеро, е място, споменато в Марк 8:10, точно след второто чудо на преумножаване на хляб и риба за около 4000 души. В околностите на Далманута Исус е срещнат от фарисеи, които искат от Него знамение от небето.

06 януари 2022