17 септември 2020

Кои са Близнаците от кораба на Апостол Павел (ВИДЕО)

 

Диоскури Близнаците от кораба на Апостол Павел Деяния 28

Към края на своята книга „Деяния на апостолите“, Лука описва нещо странно:
„И така, след три месеца отплавахме с един александрийски кораб, който беше презимувал на острова [става дума за остров Малта] и който имаше за знак Близнаците.“ (Деяния 28:11)
Кое е странното ли? Ето тази част: „кораб, който... имаше за знак Близнаците“.

  • Кои са тези близнаци?
  • С какво са важни в историята?
  • Какво е значението им за съвременния читател на Новия Завет?
 На въпроси като тези отговаря клипчето  в 7 минути.

Християнство и общество

27 август 2020

10 неща, които ръководят живота ни

10 неща, които ръководят живота ни
Събитие от живота на Апостол Павел разкрива нещата, които ръководят живота ни.
/с видео/30 август 2019

Защо Апостол Павел изгонва „ДУХ НА ПИТОН“? (видео)

Дух на ПитонЗащо злият дух в Деяния 16 е наречен „дух на Питон?“ 

В градчето Филипи Павел няколко дни е следван от слугиня, в която има зъл дух. Случката е описана в Деяния 16:16-18. Това не е просто поредният нечист дух, за който четем в Новия Завет. Лука – авторът на книгата Деяния го нарича на старогръцки с ясното за онзи регион определение „дух на Питон“ (πνεῦμα Πύθωνα). Но понеже това за съвременния читател би било неразбираемо, библейските преводачи до един превеждат тази фраза не буквално, а обяснително – „предсказвателен дух,“ „дух на предсказание,“ „дух, предсказващ бъдещето...“ 

А защо е наречен „дух на Питон?“ – На този въпрос отговаря клипчето.