06 януари 2022

04 юни 2021

Друзила – принцесата, слушала Апостол Павел – залята от вулкан?

Друзила, Феликс и Апостол Павел
Друзила е съпругата на Феликс – римският управител на Юдея, който изслушва защитата на Апостол Павел в Цезарея (Деяния 23:24-24:27).


Статията е от раздела БИБЛЕЙСКИ РЕЧНИК


21 май 2021

Верникия – царицата, изслушала Апостол Павел, любовница на разрушителя на Ерусалим

Верникия
Верникия е царица от Иродовата династия, сестра на цар Агрипа (Ирод Агрипа II). Свидетел е на защитата на Апостол Павел от обвиненията на юдеите (Деяния 25-26).

Статията е от раздела БИБЛЕЙСКИ РЕЧНИК


05 февруари 2021

Ирод Агрипа II (цар Агрипа) – последният юдейски цар

Ирод Агрипа II (цар Агрипа) – последният юдейски цар
Ирод Агрипа II, наричан в Библията „цар Агрипа“, управлява територии в Палестина във времето 48-93 г. сл. Хр.[1] Той е последният владетел от Иродовата династия.[2] Апостол Павел се защитава пред него от обвиненията на юдеите.
Статията е от раздела БИБЛЕЙСКИ РЕЧНИК

22 януари 2021

Ирод Агрипа I – цар на Юдея, „изяден от червеи“

Ирод Агрипа I – цар на Юдея
Цар Ирод, който убива Яков и хвърля Петър в затвора (Деяния 12).

Ирод Агрипа I е цар на Юдея (37– 44 г. сл. Хр.), който постепенно наследява всичките владения на дядо си цар Ирод I. Гонител е на ранната църква.


Статията е от раздела БИБЛЕЙСКИ РЕЧНИК