04 февруари 2022

7 пречки пред вярата

7 пречки пред вярата
Какво ни пречи да се доверим на Бога? Тук са изложени седем възможни причини.
/с видео/

Християнство и общество

21 януари 2022

Далманута – неизвестното място в Евангелието от Марк

Далманута Далманутан, Далманутански околии
Далманута (Далманутан, „Далманутански околии“[1]), до Галилейското езеро, е място, споменато в Марк 8:10, точно след второто чудо на преумножаване на хляб и риба за около 4000 души. В околностите на Далманута Исус е срещнат от фарисеи, които искат от Него знамение от небето.

06 януари 2022

04 юни 2021

Друзила – принцесата, слушала Апостол Павел – залята от вулкан?

Друзила, Феликс и Апостол Павел
Друзила е съпругата на Феликс – римският управител на Юдея, който изслушва защитата на Апостол Павел в Цезарея (Деяния 23:24-24:27).


Статията е от раздела БИБЛЕЙСКИ РЕЧНИК


21 май 2021

Верникия – царицата, изслушала Апостол Павел, любовница на разрушителя на Ерусалим

Верникия
Верникия е царица от Иродовата династия, сестра на цар Агрипа (Ирод Агрипа II). Свидетел е на защитата на Апостол Павел от обвиненията на юдеите (Деяния 25-26).

Статията е от раздела БИБЛЕЙСКИ РЕЧНИК