23 ноември 2023

Книжници – защо са срещу Исус и кога сме като тях

Книжници

Узнайте за неясната група книжници:
  • Защо и как се противопоставят на Исус;
  • Как са отговорни за смъртта Му;
  • Има ли книжници, последователи на Исус;
  • Как днес постъпваме като книжниците.


Християнство и общество

16 ноември 2023

Книжници – в Стария Завет и междузаветния период

книжници
Книжници в Стария Завет? Да, има ги и заемат важна роля!

  • Какво им е книжното на книжниците?
  • Толкова рядко ли се срещат в Стария Завет, колкото ни се струва?
  • Божии служители ли са според старозаветните текстове?25 май 2023

Садукеи – кои са, защо са срещу Исус и кога сме като тях

Садукеите са група от юдейския религиозен елит, свързана със свещенството. Противопоставят се на Исус и още повече – на апостолите в Ерусалим. Някои техни вярвания и практики са налични и сред съвременните християни.

19 април 2023

Фарисеи – кои са, защо са срещу Исус и кога сме като тях

Фарисеи – кои са, защо са срещу Исус и кога сме като тях
Фарисеите са важна част от новозаветното поучение. Това, че се противопоставят на Исус, съвсем не е единствената причина за споменаването им. Дори и съвременните християни в различни области биваме изкушени да мислим и действаме като тях. За да се осъзнае това по-добре, необходимо е да бъдат разгледани фарисеите по-детайлно.