30 август 2019 г.

Защо Апостол Павел изгонва „ДУХ НА ПИТОН“? (видео)

Дух на ПитонЗащо злият дух в Деяния 16 е наречен „дух на Питон?“ 

В градчето Филипи Павел няколко дни е следван от слугиня, в която има зъл дух. Случката е описана в Деяния 16:16-18. Това не е просто поредният нечист дух, за който четем в Новия Завет. Лука – авторът на книгата Деяния го нарича на старогръцки с ясното за онзи регион определение „дух на Питон“ (πνεῦμα Πύθωνα). Но понеже това за съвременния читател би било неразбираемо, библейските преводачи до един превеждат тази фраза не буквално, а обяснително – „предсказвателен дух,“ „дух на предсказание,“ „дух, предсказващ бъдещето...“ 

А защо е наречен „дух на Питон?“ – На този въпрос отговаря клипчето.

15 август 2019 г.

Какво да правим, когато ни писне

Какво да правим, когато ни писне

До какво би искал да те доведе изразяването на чувствата ти – да те зароби или да те освободи?

Колко бързо ти кипва? Колко бързо ти писва? Колко бързо губиш търпение и вършиш неща, за които знаеш, че последствията са лоши? Апостол Павел веднъж се оказва в такава ситуация. Неговата история може да ни научи какво да правим, когато ни писне.
/С видео/

1 август 2019 г.

Стремежът към удоволствия

Стремежът към удоволствияКак стремежът към удоволствия ни отдалечава от Бога и ближния.

Това е пренебрегвана тема в църквите, но с огромни последствия.
/С видео/