11 октомври 2018 г.

Какво довежда Соломон (и теб) до идолопоклонство


Соломон се отдава на идолопоклонство

Какво кара най-мъдрия да се обърне към идоли и какво - теб.

Това са все съвременни, дори модерни изкушения, на които масово се поддаваме.
Християнство и общество

27 септември 2018 г.

Хамос – богът на Моав, издигнат от Соломон

„…Убих всички хора в града като жертва на Хамос…“
Меса,
цар на Моав,
след победата му над
град на израелтяните

Такова божество издига цар Соломон до Ерусалим.


2 май 2018 г.

Молох – богът на Соломон, оставил следи до края на Новия Завет

Молох богът на Соломон Новия Завет Откровение
Що за божество може да се срещне от Петте Мойсееви книги до Откровение на Йоан.

В тази и предишната статия са разгледани двете божества, за които е ясно записано, че Соломон е започнал да им се покланя – Астарта и Молох. За по-добро разбиране на значителна част от Писанието, струва си да се узнае с какво много израелтяни заменят служенето на истинския Бог. И докато Астарта има отношение само към старозаветните текстове, не така е с Молох.

12 април 2018 г.

Астарта - богинята на Соломон


Астарта богинята на Соломон
„Соломон отиде след Астарта, богинята на сидонците“ (3 Царе 11:5). Що за божество е, с какво го е привлякла и как са й служили.

В тази и следващата статия са разгледани двете божества, за които е ясно записано, че Соломон е започнал да им се покланя – Астарта и Молох. За по-добро разбиране на значителна част от Писанието, струва си да се знае с какво много израелтяни заменят служенето на истинския Бог.