31 октомври 2013

Ранната сексуална активност

Време за четене:

Ранна сексуална активност

Прогрес или упадък е ранната сексуална активност? Нека статистиките отговорят.Част 1 от серията
"ЦЕНАТА НА МОДЕРНАТА ЛЮБОВ"

ЗА СЕРИЯТА "ЦЕНАТА НА МОДЕРНАТА ЛЮБОВ"
В предстоящата серия от статии ще бъдат разгледани някои морални въпроси, показващи високата цена на съвременната представа за любов. Цена, която рядко осъзнаваме, но масово плащаме.

Като съвременни хора, имаме навика да разглеждаме много морални въпроси според начина, по който ги чувстваме. Дали сме прави или не – възприемаме това  просто като въпрос на мнение. За да не изглежда тази серия от публикации като поредното мнение, тя ще се позовава на множество достоверни статистически проучвания.


Тази статия ще се занимае с мита, че ранната сексуална активност ни носи повече щастие и не ни вреди.

Забележка. Долните проучвания не разглеждат ранните бракове в някои култури и съпътстващите ги сексуални отношения, а ранната сексуална активност извън брака!

Сексуална активност проучване Австралия дванадесетгодишни

В Австралия е направено едно проучване от факултета по здравни науки към университета La Trobe относно сексуалните отношения сред подрастващите в страната. Анкетирани са 8800 подрастващи.


Сред 12-годишните
 
са заявили, че вече са имали сексуални отношения 44% от момчетата  и 61% от момичетата.
Дали това не се е случило когато са били на възраст 11, 10 или 9 години? Проучването включва и
10-годишни деца27 % от момчетата и 27% от момичетата са завили че са имали сексуални отношения.
Според проучването, броят на учениците, които са имали вече няколко сексуални партньора е значително по-висок от този на учениците в САЩ, за което се знае от голямо тамошно проучване. Ръководителите на проучването в Австралия отдават това на значително по-голямото пиянство сред австралийските тийнейджъри.[1]

Дали ще догоним австралийците по отношение на ранната сексуална активност – времето ще покаже. Но колкото и модерно да изглежда и за нашите подрастващи това поведение, то си има висока цена. Преди да изясним цената, обаче, нека се спрем на основните причини за драстичното повишаване на ранната сексуална активност.


Причини за ранната сексуална активност


Ще бъдат изброени някои от основните причини. Всички те са на основа на проучвания по темата.

1. Алкохол и наркотици

Тийнейджърите е по-вероятно да имат сексуално взаимоотношение, когато са под въздействието на алкохол или наркотици.[2] Що се отнася до споменатото проучване в Австралия, авторите му имат ясно становище за причината:
„В Австралия честотата на алкохолната консумация сред учениците от основното училище е нараснала значително, както и съотношението на младите хора, които са се въвличали в сексуални отношения под действието на алкохол или наркотици – тези фактори могат да бъдат свързани с увеличаването на сексуалната активност, която наблюдаваме тук."[3]

2. Медии

Медиите оказват силно влияние върху ранната сексуална активност по различни начини. Ето някои от тях.


Сексуални сцени

Младежи, които наблюдават по медиите сцени на извънбрачни сексуални взаимоотношения е по-вероятно да гледат на извънбрачния секс одобрително от младежите, които наблюдават сцени със сексуални взаимоотношения в брака или любовни сцени, които нямат сексуален характер.[4]


Реклами

Според едно проучване, показването на съблечени жени в рекламите се е променило малко през последните 40 години, докато това на съблечени мъже се е увеличило значително, особено след 1980 г.[5]


Музика

Подрастващите слушат музика средно между 1,5 и 2,5 часа дневно, в зависимост от възрастта си.[6] Тези, които прекарват повече време в слушане на музика с унижаващо сексуално съдържание е по-вероятно да започнат сексуални отношения, както и да се отдават на непреки сексуални действия като мастурбация.[7]

Малко прочуване от 1986 г. е установило, че подрастващите, които тъкмо са гледали един час клипове по MTV е по-вероятно да одобрят предбрачния секс от тези, които не са гледали.[8] Десетилетие по-късно, голямо проучване установява, че сред подрастващите момичета връзката между гледане на музикални видео клипове и одобрителното отношение към предбрачния секс е по-голяма, отколкото при подрастващите момчета. Също така, тази връзка е по-голяма при момичета, които не са удовлетворени от семейството си, отколкото при тези, които са.[9]


Телевизия

Една от значителните причини за ранните сексуални контакти е сексуалното съдържание по телевизията. То причинява изкуствено стареене на младежите – държат се в сексуално отношение, сякаш са 9 до 17 месеца по-възрастни. Тук се имат предвид само средните стойности на сексуално съдържание по телевизията, а не завишените. Предавания, в които само се говори за секс, носят същият риск като предавания с по-изразено визуално съдържание.[10]

Тийнейджърките, които гледат много сексуално съдържание по телевизията е два пъти по-вероятно да преживеят юношеска бременност през следващите три години, отколкото техните връстнички, които са се излагали на много по-малко такова съдържание.[11]


Интернет

Според проучване от 2008 г., юноши от двата пола между 12 и 17 години с достъп до интернет са заявили по-ранно започване на сексуални отношения от такива, които не са имали такъв достъп.[12]


Порнография

Според проучване сред 1501 подрастващи на възраст 10-17 години, тези, които са заявили преднамерено излагане на порнография, в много по-голяма степен са заявили по индиректен начин и престъпно поведение или употреба на наркотични вещества предишната година. Тези, които са търсели порнография онлайн, са показали и повече клинични прояви, свързани с депресия и по-ниско ниво на емоционална връзка с хората, които се грижат за тях (родители и настойници).[13]

При друго проучване сред 967 подрастващи на средна възраст 13-14 г., 66% от момчетата и 39% от момичетата са виждали поне една форма на порнография през последната година. При момчетата това ранно излагане на порнография предвижда по-назадничави становища относно ролите на половете, по-разпуснати сексуални норми, както и по-вероятно извършване на сексуален тормоз до две години по-късно. При момичетата това ранно излагане на порнография предвижда последващи по-назадничави становища относно ролите на половете, както и пристъпване към сексуално взаимоотношение.[14]


3. Родители


Въпреки, че горните влияния често са непредвидими, в най-голяма степен могат да бъдат избегнати чрез добра родителска подкрепа. Това беше изтъкнато и в някои от горните случаи.

Децата е по-вероятно да отложат сексуалната активност, ако така биват учени от родителите си. 9 от 10 младежи заявяват, че би им било по-лесно да не станат сексуално активни като тийнейджъри, ако са имали повече разговори с родителите си.[15] От друга страна, деца в семейства с един родител е по-вероятно да забременеят като тийнейджъри, отколкото тези, които израстват с двама родители.[16]


Обикновено ранната сексуална активност се разглежда като въпрос на личен избор. Причините за нея, обаче, показват силно външно влияние. Тя е по-правилно да се разглежда като следствие от "промит мозък", отколкото като изява на свободна воля! Не подрастващите правят основния избор, а възрастни хора, които създават или допускат всичките тези влияния.


Отрицателни последствия от ранната сексуална активност


Детайлно са разгледани няколко последствия в проучване на фондацията The Heritage Foundation, публикувано през 2003 г. и направено сред около 10 000 жени в САЩ.[17]
  • Силно завишен риск от прихващане на болести, предавани по полов път. Два пъти по-вероятно е момичетата, започнали сексуален живот на 13 да имат такива болести, от започналите на възраст 21 години.
    • (Тук цената на ранната сексуална активност е както здравословна, така и икономическа. Според друго проучване, през 2000 г. младежи на възраст 15-24 г. съставляват 9,1 милиона души (48%) от всички хора с болести, предавани по полов път. Медицинското лечение е оценено на 6,5 милиарда долара.)[18]
  • По-висок риск от бременност и извънбрачни деца. Почти 40% от момичетата, започнали сексуален живот на 13 или 14 години, раждат деца без да имат брак. За разлика от тях, 9% от жените, които започват сексуална активност на възраст 21 или 22 години, раждат деца извън брак. (Сериозността на това последствие и на някои от следващите, ще бъдат разглеждани в следващите статии от серията.)
  • Жените с ранна сексуална активност е по-вероятно да останат самотни майки. Започналите сексуална активност на 13 или 14 години е три пъти по-вероятно да станат самотни майки от започналите в първите години на двадесетте си.
  • Неспособност за създаване на стабилен брак в зряла възраст. Сравнени с жените, които започват сексуалните си отношения през първите години на двадесетте, момичетата, започнали сексуални отношения на 13 или 14 е два пъти по-малко вероятно да имат стабилен брак през тридесетте си години.
  • По-висока бедност за детето и майка му. По време на прочуването е установено, че живеят в бедност 27% от майките, започнали сексуална активност на възраст 13-14 г. За разлика от тях, при майките, започнали сексуална активност в началото на двадесетте си години, 11,7% са живели в бедност по време на изследването. Ако такава статистика е направена за САЩ, сами си представете какво е финансовото влияние на ранната сексуална активност за държави като България!
  • Много по-голяма вероятност за аборт. Почти 30% от момичетата, започнали полов живот на 13 или 14, са стигнали до аборт. При тези, които са започнали през първите години на двадесетте, аборт са извършили 12%.
  • Много по-слабо усещане за щастие. Повече от половината от жените, започнали сексуален живот през първите години на двадесетте, се заявяват като „много щастливи” в живота. За разлика от тях, това заявяват само една трета от жените, започнали сексуална активност на възраст 13 или 14.

Някои от последствията от ранната сексуална активност са на практика престъпно поведение. Във връзка с тази „свръх-сексуализация на децата”, д-р Фред Кейзер - бивш управител на Отдела по здравеопазването при Образователното ведомство на град Ню Йорк, заявява:
„Откровено казано, разтревожен съм относно броя на децата на възраст пет, шест, седем и осем години, които насилват сексуално други деца. НИКОГА не съм получавал толкова много телефонни обаждания от училищен персонал относно този проблем, както през последните десет до петнадесет години.”[19]

Редом с всички други последствия, това сексуално насилие между деца води и до педофилия. Според едно проучване на Британския журнал за медицинска психология, направено сред сексуални насилници на деца, всички те в детството си са преживели сексуално насилие от възрастни хора или по-големи връстници.[20] Вижда се, че ранната сексуална активност индиректно увеличава педофилията.


Не можем да оправдаваме ранната сексуална активност като въпрос на личен избор. Причините за нея я определят повече като промит мозък! Независимо дали чувствата ни я определят като нещо прогресивно, статистиките са недвусмислени. Тя е епидемия, която отравя обществото ни. Води до болести, бедност, юношеска бременност, самотно майчинство, аборти, нестабилен брак, усещане за нещастие, престъпно поведение... Считате ли това за прогресивна култура? Ако не, поправете я, доколкото зависи от вас!


-----
Ако намирате статията за полезна, споделете я с приятели! 
Ако нещо конкретно ви е впечатлило, моля, коментирайте.
-----

ОЧАКВАЙТЕ:
"ЦЕНАТА НА МОДЕРНАТА ЛЮБОВ", част 2

За да бъдете уведомени веднага щом излезе следващата част:

e-mail
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ПУБЛИКАЦИИТЕ[1] Mark Metherell, "Teenage girls more sexually active than a decade ago", 6 октомври 2010. The Sydney Morning Herald. http://www.smh.com.au/lifestyle/life/teenage-girls-more-sexually-active-than-a-decade-ago-20101005-1669s.html, достигнато на 28 октомври 2013
[2] Denise Hallfors and others, “Which Comes First in Adolescents: Sex and Drugs or Depression?” American Journal of Preventive Medicine 29, no. 3 (2005): 163-170. Посочено в http://www.parentfurther.com/high-risk-behaviors/early-sexual-activity/abstinence
[3] Mark Metherell, "Teenage girls more sexually active than a decade ago" (вижте бележка 1); Удебеляването е мое.
[4] J. Bryant and S. C. Rockwell, “Effects of Massive Exposure to Sexually-Oriented Primetime Television Programming on Adolescents’ Moral Judgment,” in Media, Children, and the Family: Social Scientific, Psychodynamic, and Clinical Perspectives, edited by J. Zillman, J. Bryant, and A. C. Huston (Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum, 1994), pp. 183–95. Посочено в http://futureofchildren.org/futureofchildren/publications/docs/18_01_07.pdf 
[5] H. G. Pope and others, “The Growing Commercial Value of the Male Body: A Longitudinal Survey of Advertising in Women’s Magazines,” Psychotherapy and Psychosomatics 70, no. 4 (2001): 189–92., посочено в [6] Donald F. Roberts, Ulla Foehr, and Victoria Rideout, Generation M: Media in the Lives of 8–18 Year-olds (Menlo Park, Calif.: Kaiser Family Foundation, 2005).
[6] Donald F. Roberts, Ulla Foehr, and Victoria Rideout, Generation M: Media in the Lives of 8–18 Year-olds (Menlo Park, Calif.: Kaiser Family Foundation, 2005).
[7] S. C. Martino and others, “Exposure to Degrading Versus Nondegrading Music Lyrics and Sexual Behavior among Youth,” Pediatrics 118, no. 2 (2006): e430–41.
[8] J. Bryant and S. C. Rockwell, “Effects of Massive Exposure to Sexually-Oriented Primetime Television Programming on Adolescents’ Moral Judgment,” in Media, Children, and the Family: Social Scientific, Psychodynamic, and Clinical Perspectives, edited by J. Zillman, J. Bryant, and A. C. Huston (Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum, 1994), pp. 183–95; S. Davis and M.-L. Mares, “Effects of Talk Show Viewing on Adolescents,” Journal of Communication 48, no. 3 (1998): 69–86; L. E. Greeson and R. A. Williams, “Social Implications of Music Videos on Youth: An Analysis of the Content and Effects of MTV,” Youth and Society 18, no. 2 (1986): 177–89. Посочено в http://futureofchildren.org/futureofchildren/publications/docs/18_01_07.pdf
[9] JJ. S. Strouse, N. Buerkel-Rothfuss, and E. C. J. Long, “Gender and Family as Moderators of the Relation¬ship between Music Video Exposure and Adolescent Sexual Permissiveness,” Adolescence 30, no. 119 (1995): 505–21. Посочено в http://www.parentfurther.com/high-risk-behaviors/early-sexual-activity/abstinence
[10]R. L. Collins and others, “Watching Sex on Television Predicts Adolescent Initiation of Sexual Behavior,” Pediatrics 114, no. 3 (2004): e280–89. Проучването е цитирано в http://futureofchildren.org/futureofchildren/publications/docs/18_01_07.pdf
[11] Anita Chandra and others, “Does Watching Sex on Television Predict Teen Pregnancy? Findings from a National Longitudinal Survey on Youth,” Pediatrics 122 (2008): 1047-1054. Посочено в http://www.parentfurther.com/high-risk-behaviors/early-sexual-activity/abstinence
[12] Kraus SW, Russell B. "Early sexual experiences: the role of Internet access and sexually explicit material." 2008 April 11. Pubmed, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18422408, достигнато на 28 октомври 2013
[13] Dr. Michele L. Ybarra and Kimberly J. Mitchell. CyberPsychology & Behavior. October 2005, 8(5): 473-486. doi:10.1089/cpb.2005.8.473., http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/cpb.2005.8.473, достигнато на 28 октомври 2013
[14] Jane D. Brown, Kelly L. L'Engle. "Sexual Attitudes and Behaviors Associated With U.S. Early Adolescents' Exposure to Sexually Explicit Media." Communication Research, http://crx.sagepub.com/content/36/1/129, достигнато на 28 откомври 2013
[15] Bill Albert, America’s Adults and Teens Sound Off About Teen Pregnancy: An Annual Survey, (Washington, DC: National Campaign to Prevent Teen Pregnancy, 2007).
[16] U.S. Department of Health and Human Services. National Center for Health Statistics. National Health Interview Survey. Hyattsville, MD 1988., цитирано в http://www.fathers.com/content/index.php?option=com_content&task=view&id=391
[17] Robert E. Rector, Kirk A. Johnson. The Harmful Effects of Early Sexual Activity and Multiple Sexual Partners Among Women: A Book of Charts. The Heritage Foundation. Massachusetts. http://s3.amazonaws.com/thf_media/2003/pdf/Bookofcharts.pdf, достигнато на 28 октомври 2013
[18] Soledad Liliana Escobar-Chaves and Craig A. Anderson. "Media and Risky Behaviors", 18.01.2007. Тhe Future of Children, Princeton University, Princeton, NJ, http://futureofchildren.org/futureofchildren/publications/docs/18_01_07.pdf, достигнато на 28 октомври 2013
[19] Fred Kaeser. "What Your Child Needs To Know About Sex (And When)", September 23, 2011, Psychology Today. Sussex Publishers, LLC. New York http://www.psychologytoday.com/blog/what-your-child-needs-know-about-sex-and-when/201109/the-super-sexualization-children-time-take достигнато на 28 октомври 2013, удебеляването е мое.
[20] Dennis Howitt. "Pornography and the paedophile: Is it criminogenic?" British Journal of Medical Psychology, Volume 68, Issue 1, pages 15–27, March 1995. First published online: 12 JUL 2011, Wiley Online Library http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2044-8341.1995.tb01810.x/abstract, достигнато на 28 октомври 2013

Картинка: Uludag Sozluk Galeri