30 август 2019

Защо Апостол Павел изгонва „ДУХ НА ПИТОН“? (видео)

Време за четене:

Дух на ПитонЗащо злият дух в Деяния 16 е наречен „дух на Питон?“ 

В градчето Филипи Павел няколко дни е следван от слугиня, в която има зъл дух. Случката е описана в Деяния 16:16-18. Това не е просто поредният нечист дух, за който четем в Новия Завет. Лука – авторът на книгата Деяния го нарича на старогръцки с ясното за онзи регион определение „дух на Питон“ (πνεῦμα Πύθωνα). Но понеже това за съвременния читател би било неразбираемо, библейските преводачи до един превеждат тази фраза не буквално, а обяснително – „предсказвателен дух,“ „дух на предсказание,“ „дух, предсказващ бъдещето...“ 

А защо е наречен „дух на Питон?“ – На този въпрос отговаря клипчето.Статия, спомената в клипчето:


Ако намирате клипчето за полезно, абонирайте се за канала в YOUTUBE или


[e-mail%255B2%255D.gif]

АБОНИРАЙТЕ СЕ

ЗА ПУБЛИКАЦИИТЕ

(Можете да се отписвате!)

Системата не изпраща спам,
единствено новите статии.ИЗТОЧНИЦИ:

Гримал, П. Приказки и легенди от Вавилон и Персия. Абанос, С., 1998, стр. 206-208

Н. А. Кун, Старогръцки легенди и митове, 4-то изд. (София: Наука и изкуство, 1969), 33-34

A&E Television Networks, “Delphi,” HISTORY, last modified May 9, 2018, accessed August 9, 2019, https://www.history.com/topics/ancient-greece/delphi.

"Croesus." In Encyclopædia Britannica. Accessed March 13, 2011. https://www.britannica.com/biography/Croesus.

“Python“ in Karel van der Toom, Bob Becking, Pieter W. van der Horst. Dictionary of Deities and Demons in the Bible, 2nd ed. William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 1999, p. 187, 670

The Aikaterini Laskaridis Foundation, “Hyginus, Fabulae, 140.” Topos text, accessed August 9, 2019, https://topostext.org/work/206.