21 януари 2022

Далманута – неизвестното място в Евангелието от Марк

Време за четене:

Далманута Далманутан, Далманутански околии
Далманута (Далманутан, „Далманутански околии“[1]), до Галилейското езеро, е място, споменато в Марк 8:10, точно след второто чудо на преумножаване на хляб и риба за около 4000 души. В околностите на Далманута Исус е срещнат от фарисеи, които искат от Него знамение от небето.


Статията е от раздела БИБЛЕЙСКИ РЕЧНИК


И веднага влезе в лодката с учениците Си и дойде в Далманутанските околии. А фарисеите излязоха и започнаха да се препират с Него; и като Го изпитваха, поискаха от Него знамение от небето. Той въздъхна дълбоко от сърце и каза: Защо това поколение иска знамение? Истина ви казвам: На това поколение няма да се даде знамение. И ги остави, влезе пак в лодката и премина на отсрещната страна. (Марк 8:11-13)

Местоположение

Далманута се среща единствено в Марк и не е засвидетелствана извън Новия завет.[2] Паралелният пасаж в Матей 15:39-16:4 вместо „Далманутанските околии“ посочва „околностите на Магадан“ (или Магдала)[3]. „Магадан“ и „Магдала“ са два начина, по които е записано мястото в Матей 15:39 според различни древни ръкописи. Останалата част от разказа изглежда посочва мястото на западния бряг на Галилейското езеро (Матей 16:14; Марк 8:11-13). Клон  от важен търговски и поклонически път от Цезарея (Кесария) до Дамаск граничи с Галилейското езеро в тази точка. Има и достатъчно количество питейна вода.[4]

Далманута Магдала карта на Галилейското езеро
Местоположение на Магдала
Археологическо проучване през 2012 г. в северозападната част на долината на Галилейското езеро открива останки от селище, за което ръководителят на проучването – Кен Дарк от Редингския университет (Англия) – счита, че е именно споменатата в Марк Далманута. Според думите му „записаните данни предполагат голямо селище от късноелинистическия до византийския период, простиращо се от върха на хълма, на който днес стои Мигдал, през нивите до брега на изток.“[5] Новооткритият крайбрежен обект е бил процъфтяващ рибарски град през първи век. Южната му част се намира само на 150 метра от древното градче Магдала, за което се вярва, че е родното място на Мария Магдалена.


По бреговете на същия изследван град през 1986 г. е открита лодка на 2000 години.[6] Също в споменатия Мигдал (малко съвременно селище, създадено в началото на миналия век)[7], през 2009 г. е открита древна синагога с размери около 120 кв. м., датирана от времето на втория храм – 100 – 50 г. пр. Хр.[8] Това предполага и значително еврейско население в района.

Значение на Далманута в библейския текст

Преминаването на Исус и учениците му от езическия район Десетоградие към Далманутанските околии има за цел да покаже рязка противоположност в отношението към Исус. Езичниците, виждайки чудесата на Исус, прославят Бога на Израел (Матей 15:31). В продължение на три дни слушат Исус на усамотено място, въпреки че нямат какво да ядат (Марк 8:2, Матей 15:32). Обратно на това, веднага щом се завръща в земите на израелтяните (околностите на Далманута), Исус е посрещнат от неверие. Фарисеи се препират с Него и го изпитват, защото не вярват, че той е очакваният от тях Месия (Христос).

С коя от двете групи би сравнил(а) своето отношение към Христос?


Споделете с приятели!


Свързани статии:

За да бъдете уведомени веднага щом излезе следващата статия в блога:


[e-mail%255B2%255D.gif]

АБОНИРАЙТЕ СЕ

ЗА ПУБЛИКАЦИИТЕ

(Можете да се отписвате!)

Системата не изпраща спам,
единствено новите статии.Обратно към БИБЛЕЙСКИ РЕЧНИК


Бележки
[1] Така е в Ревизирано издание, ББД 2015. В други преводи е: „Далманутанските страни“ (Цариградски превод); „Далманутанските предели“ (Ревизирано издание 1940; “Библейска лига”); „Далманутанската област“ (Новият завет: съвременен превод); „Далманутанските области“ („Верен“); „пределите на Далманута“ (НП); „пределите Далманутски“ (Синодално издание); „областите на Далманутан“ (Новият завет: старогръцко-български дословен превод); „околността на Далманута (или Магдала)“ (Разширен Нов завет).
[2] The Anchor Yale Bible Dictionary, ed. David Freedman (Yale: Yale University Press, 1992), s.v. “Dalmanutha,” by James F. Strange.
[3] Двата възможни варианта са посочени в Библия. Ревизирано издание, ББД 2015
[4] Dictionary of Jesus and the Gospels: A Compendium of Contemporary Biblical Scholarship, 2nd ed., ed. Joel B. Green, Scot McKnight, and Howard Marshall (Downers Grove, IL: IVP Academic, 1992), s.v. „Archeology and geography,“ by R. Riesner.
[5] Natali Anderson, “Dalmanutha: Archaeologists May Have Found Biblical Town,” Sci News, last modified September 18, 2013, accessed November 21, 2021, http://www.sci-news.com/archaeology/science-dalmanutha-biblical-town-01390.html.
[6] Robin Ngo, “Has Dalmanutha from the Bible Been Found?,” Biblical Archaeology Society, last modified September 20, 2012, accessed November 21, 2021, https://www.biblicalarchaeology.org/daily/news/has-dalmanutha-from-the-bible-been-found/.
[7] Rob Raeside, “Migdal (Israel),” Flags of the World, last modified December 15, 2008, accessed November 21, 2021, https://www.crwflags.com/fotw/flags/il-lcmgd.html.
[8] “Migdal Synagogue,” Madain Project, accessed November 21, 2021, https://madainproject.com/migdal_synagogue.

Библиография

Anderson, Natali. “Dalmanutha: Archaeologists May Have Found Biblical Town.” Sci News. Last modified September 18, 2013. Accessed November 21, 2021. http://www.sci-news.com/archaeology/science-dalmanutha-biblical-town-01390.html.

“Migdal Synagogue.” Madain Project. Accessed November 21, 2021. https://madainproject.com/migdal_synagogue.

Ngo, Robin. “Has Dalmanutha from the Bible Been Found?” Biblical Archaeology Society. Last modified September 20, 2012. Accessed November 21, 2021. https://www.biblicalarchaeology.org/daily/news/has-dalmanutha-from-the-bible-been-found/. 

Raeside, Rob. “Migdal (Israel).” Flags of the World. Last modified December 15, 2008. Accessed November 21, 2021. https://www.crwflags.com/fotw/flags/il-lcmgd.html.

Riesner, R. „Archeology and geography.“ In Dictionary of Jesus and the Gospels: A Compendium of Contemporary Biblical Scholarship, 2nd ed., edited by Joel B. Green, Scot McKnight, and Howard Marshall. Downers Grove, IL: IVP Academic, 1992. 

Strange, James F. “Dalmanutha.” In The Anchor Yale Bible Dictionary, edited by David Freedman. Yale: Yale University Press, 1992.

Изображения

Карта на Магдала  – Дж. Мей, Хърбърт; Хамилтън Р.У. Оксфордски библейски атлас. Нов Човек 1998, София;

Заглавна картинкаHolyspiritspeaks
Лодка на 2000 години  – Bible Archeology.

0 коментара :

Публикуване на коментар