Архелай – син на Ирод I

Време за четене:

Ирод Архелай - етнарх на Юдея
Ирод Архелай
 изображение от XVI в.


Ирод Архелай управлява римската провинция Юдея от 4 г. пр. Хр. – 6 г. сл. Хр. Той е най-злият от тримата си братя, наследници на цар Ирод I.[1]


Статията е от раздела БИБЛЕЙСКИ РЕЧНИКБиблейски споменавания

Матей 2:22 

Произход

Архелай е син на цар Ирод от Малтака – трета от десетте му жени, самарянка, която е за кратко царица – около 40 г. пр. Хр.[2] Така, като се вземе предвид произходът и на Ирод, Архелай е със самарянска, арабска и идумейска (едомска) кръв, но не и юдейска.

Потушаване на въстание в Ерусалим

Още преди властта му да бъде потвърдена от римския император, при храма се събират негодуващи и се стига да размирици. Архелай ги потушава кърваво, като убива три хиляди души.[3]

Процес в Рим срещу Архелай

В Рим е организиран процес срещу Архелай от петдесет юдеи от земите на Ирод. Към тях се присъединяват също и над осем хиляди юдеи, живеещи в Рим. Исканията им са да имат самоуправление в рамките на Римската Империя, без Рим да поставя управител идумеец (т.е. син на Ирод). Отправени са обвинения към управлението на Ирод, допълнени от убийството на трите хиляди граждани от Архелай при храма в Ерусалим. 

Октавиан Август – статуя от I век
Октавиан Август
– статуя от I в.
Архелай е посочен в последното завещание на Ирод I за негов наследник – цар. В по-ранен вариант на завещанието си, Ирод посочва за свой наследник Антипа (наричан в евангелията „четвъртовластникът Ирод“ и най-споменаваният с това име в Библията). Затова, на процеса в Рим присъства и той, с намерението да оспори царската власт, като изисква завещанието, в което е обявен за цар, да има по-голяма стойност. Заедно с тях е и Филип, за когото също е предвиден дял от управлението.[4]

Карта, показваща владенията
на Ирод Архелай (в лилаво).
/Вижте детайлна карта на териториите
на Ирод Архелай, Антипа и Филип
/

След като изслушва и двете страни, император Октавиан Август дава на Архелай титлата етнарх (управник от народа, етноса)[5]. Обещава му да го направи и цар, ако се представи достойно. Дава му половината от царството на Ирод. Това включва цяла Юдея, заедно с областите Идумея и Самария, както и още някои градове от съседни области. Останалите области са поделени между другите синове на Ирод – Антипа и Филип (вижте подробностите в статията Ирод I Велики). Три града – Газа, Гадара и Ип императорът отделя от царството и ги присъединява към Провинция Сирия.[6]

Архелай в Евангелие от Матей

След като поема властта като етнарх, Архелай се отнася жестоко с поданиците си в Юдея и Самария.[7] Това е отразено косвено в евангелието от Матей:
А като умря Ирод, ето, ангел от Господа се яви насън на Йосиф в Египет и каза: Стани, вземи Детето и майка Му и иди в Израилевата земя; защото измряха онези, които искаха живота на Детето. И така, той стана, взе Детето и майка Му и дойде в Израилевата земя. Но като чу, че над Юдея царувал Архелай, на мястото на баща си Ирод, страхуваше се да иде там; и предупреден от Бога насън, се оттегли в Галилейските околии… (Матей 2:19-22)
Според думите на ангела, след смъртта на Ирод, детето Исус не е застрашено в родината си. Въпреки това, Йосиф чува кой е управникът на Юдея. Изглежда чутото не е само информация за това, че наследникът е син на Ирод, но и за тираничното му управление. Това подбужда в Йосиф уплаха да се върне в Юдея, откъдето е избягал в провинция Египет. Предупреждението от Бога довежда до това Йосиф да се засели в град Назарет, областта Галилея. Това Матей описва като изпълнение на пророчество от Стария Завет (Матей 2:23). 

Край на управлението на Архелай

Ирод Архелай - монети от Ерусалим
Монети, сечени от Ирод Архелай, Ерусалим
Поради тираничното управление на Архелай, делегация от Юдея и Самария отива до Рим, за да моли император Август да го свали от власт. Короната му е отнета, а той – заточен във Виена, провинция Галия[8] (днешният град Виен в Югоизточна Франция[9]). Юдея преминава под директно римско управление, като за неин пръв управник (префект) е изпратен Копоний, който е от римски знатен род. За разлика от Архелай, Антипа и Филип запазват владенията си.[10] Ето защо, в евангелския разказ, по времето на служението на Исус, Галилея се управлява от син на царя на Юдея – Ирод Антипа, а самата Юдея – от римлянина Пилат – по-нататъшен управник.

Споделете с приятели!

Свързани страници:
Обратно към БИБЛЕЙСКИ РЕЧНИКБЕЛЕЖКИ

[1] David L. Brown. Logos Resource Pages. “Biographies of the Herods”. http://logosresourcepages.org/History/herods.htm. Достъпно на 02 октомври 2020.
[2] “Malthace (fl. 40 BCE) .” Women in World History: A Biographical Encyclopedia. Encyclopedia.com. (September 30, 2020). https://www.encyclopedia.com/women/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/malthace-fl-40-bce
[3] Йосиф Флавий. Юдейската война. София: Изток-Запад, 2020. Книга I, I:3, VI:2
[4] Пак там, книга I, XXXII:7; книга II, II:3
[5] Joel B. Green, Scot McKnight, Howard Marshall. Dictionary of Jesus and the Gospels: A Compendium of Contemporary Biblical Scholarship, “herodian dynasty”, p. 381
[6] Йосиф Флавий. Юдейската война, книга I, VI:1-3
[7] Пак там, книга I, VII:3
[8] Пак там.
[9] “Vienne,” in Encyclopaedia BritannicaПоследна модификация 11, 2019достъпно на 02 октомври 2020, https://www.britannica.com/place/Vienne-France.
[10] Йосиф Флавий. Юдейската война, книга I, VIII:1

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Йосиф Флавий. Юдейската война. София: Изток-Запад, 2020.
2. Brown, D. Logos Resource Pages. "Biographies of the Herods". Logos Communication Consortium, Inc. Oak Creek, WI, http://logosresourcepages.org/. Достъпно на 02 октомври 2020.
3. Green, J., McKnight, S., Marshall, H. Dictionary of Jesus and the Gospels: A Compendium of Contemporary Biblical Scholarship. 1992, IVP Academic, IL.
4. "Malthace (fl. 40 BCE)." In Encyclopedia.com. Last modified September 30, 2020. Достъпно на 02 октомври 2020. https://www.encyclopedia.com/women/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/malthace-fl-40-bce.
5. “Vienne.” In Encyclopaedia Britannica. Последна модификация 11, 2019. Достъпно на 02 октомври 2020. https://www.britannica.com/place/Vienne-France.

ИЗОБРАЖЕНИЯ

Монети на АрхелайУикимедия
Карта на Палестина по времето на Христос: Даули, Тим. Учебен библейски атлас. София: Българско Библейско Дружество, 1997. 

0 коментара :

Публикуване на коментар