Четвъртовластник, четверовластник, тетрарх

Време за четене:

монета на четвъртовластника Фипип с изображението на император Август
монета на четвъртовластника Фипип
с изображението на император Август

– Какво е четвъртото при четвъртовластника?

– Защо четвъртовластникът е наричан и цар?

– Кои са четвъртовластниците в Библията?Статията е от раздела БИБЛЕЙСКИ РЕЧНИК

В българските преводи на Библията


„Четвъртовластник“, е български превод на титлата тетрарх (от гръцкото τετράρχης – „тетрàрхес“[1]. В по-стари библейски преводи е „четверовластник“. В Новият Завет: съвременен превод (2000 г.), думата е преведена като „управител“. 

Произход и значение 


Оригиналното значение на титлата е управител на четвърт регион. В по-късно време, като това на събитията от Новия Завет, първичното значение е напълно загубено. Тогава четвъртовластникът е дребен владетел, който управлява с благоволението на Римската империя.[2] Въпреки това, на местно ниво неговата власт е подобна на тази на царя и дори е наричан цар[3] (Матей 14:9, Марк 6:14,23; Йоан 4:46,49). Ето защо, когато Матей и Марк наричат четвъртовластника Ирод с титлата „цар“, който е готов да даде на дъщерята на Иродиада до половината от царството си, това не е фактологическа грешка. Матей показва, че използва съзнателно и двете титли за владетеля, като взаимозаменяеми, в една и съща история (Матей 14:1,9).

Четвъртовластници в Библията 


В Палестина титлата четвъртовластник води началото си от Ирод I. Той е първо управител на Галилея, после – четвъртовластник и накрая – царят на Юдея.[4] След смъртта на цар Ирод I през 4 г. пр. Хр., царството му е разделено от римския император и завещано на трима от синовете му: 
  • На Архелай е дадена провинция Юдея и титлата „етнарх“ – управник от народа, етноса[5] (Матей 2:22). 
  • На Ирод Антипа (най-споменаваният Ирод в Библията – Матей 14:1-10, Марк 6:14-22, 8:15, Лука 3:1,19-20, 9:7-9, 13:31-32, 23:7-15, Деяния 4:27) е дадена титлата „четвъртовластник“. Той управлява областите Галилея и Перея. 
  • На Филип също е дадена титлата четвъртовластник и областите Трахонития и Итурея (Лука 3:1).[6]
Ирод Антипа и Филип не са единствените четвъртовластници по това време в Палестина. Тази титла е давана и на някои владетели на по-малки територии. Лука описва също, че по тяхно време Лисаний е четвъртовластник на Авилиния (Лука 3:1). Авилиния е област около града Авила, в планината Антиливан, северозападно от града Дамаск.[7] Лисаний не е част от Иродовата династия и явно е с римски произход. Управлява най-вероятно в периода 25-30 г. сл. Хр.[8]

Земите на Филип и Ирод Антипа са дадени от римския император на техния брат Ирод Агрипа I, също и владението на Лисаний, заедно с титлата „цар на Юдея“.[9] С това титлата „четвъртовластник“ престава да съществува в Палестина.[10]

СПОДЕЛЕТЕ С ПРИЯТЕЛИ!


Свързани страници:Обратно към БИБЛЕЙСКИ РЕЧНИК
БЕЛЕЖКИ:

[1] Десислава Тодорова. Старогръцко-български речник на Новия Завет (София: Госпъл, 2010), „5076 τετράρχης, ὁ.“
[2] A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd ed., ed. Frederick William Danker (Chicago, Il: University of Chicago Press, 2001), s.v. “Tetraarches,” by Walter Bauer.
[3] Zondervan Illustrated Bible Dictionary, 2nd ed., ed. James Dixon Douglas, Merrill Chapin Tenney, and Moisés Silva (Grand Rapids, Mi: Zondervan, 2011), s.v. “Оccupations and professions”.
[4] Dictionary of Jesus and the Gospels: A Compendium of Contemporary Biblical Scholarship, 2nd ed., ed. Joel B. Green, Scot McKnight, and Howard Marshall (Downers Grove, IL: IVP Academic, 1992), s.v. “Rome,” by Helen K. Bond.
[5] Dictionary of Jesus and the Gospels, s.v. “herodian dynasty”.
[6] The Baker Illustrated Bible Dictionary, ed. Tremper Longman (Grand Rapids, MI: Bakerbooks, 2013), s.v. “Tetrarch.”
[7] A Greek-English, s.v. “abilene”
[8] A Greek-English, s.v. “lusanias”
[9] The Anchor Yale Bible Dictionary, ed. David Freedman (Yale: Yale University Press, 1992), s.v. “Agrippa,” by David C. Braund..”
[10] The Baker, s.v. “Tetrarch.”

ИЗТОЧНИЦИ:

Тодорова, Десислава. Старогръцко-български речник на Новия Завет. София: Госпъл, 2010., „5076 τετράρχης, ὁ.“

Bauer, Walter. "Tetraarches." In A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd ed., edited by Frederick William Danker. Chicago, Il: University of Chicago Press, 2001.

“Оccupations and professions”.” In Zondervan Illustrated Bible Dictionary, 2nd ed., edited by James Dixon Douglas, Merrill Chapin Tenney, and Moisés Silva. Grand Rapids, Mi: Zondervan, 2011.

Bond, Helen K. " Rome." In Dictionary of Jesus and the Gospels: A Compendium of Contemporary Biblical Scholarship, 2nd ed., edited by Joel B. Green, Scot McKnight, and Howard Marshall. Downers Grove, IL: IVP Academic, 1992. 

"Tetrarch." In The Baker Illustrated Bible Dictionary, edited by Tremper Longman. Grand Rapids, MI: Bakerbooks, 2013.

ИЗОБРАЖЕНИЯ

0 коментара :

Публикуване на коментар